Tel. +6221-4212057
Follow inibuku on Twitter   home | cara pesan
  cari buku      
Bookmark and Share      mailing list       

 


 

   


  

Menyambut Kurikulum 2013
by , Penerbit Buku Kompas, ISBN-9789797096991
Harga:  Rp 54.000 :: Rp 45.900 ::
Hemat:  Rp 8.100 (15,00%)
Kategori: 
Ketersediaan:  stok tersedia di penerbit

Kurikulum sekolah dapat saja diubah dan di­kembangkan sesuai dinamika zaman. Ka­renanya, bu­kan hal luar biasa jika Kuri­kulum Tingkat Sa­tuan Pendidikan (KTSP) di­ganti oleh Kurikulum 2013. Persoalannya, apakah meng­otak-atik kuri­ku­lum merupakan se­sua­tu yang mendesak un­tuk dilakukan da­lam kon­teks, kondisi, dan pro­ble­ma­tika pen­didikan di Indonesia saat ini?
          Pin It     
  


K02TOKP01

 
Keranjang Anda kosong
 
Hubungi kami ...
Nama
Email

1 Menyambut Kurikulum 2013
Tokoh Pendidikan

 
© iniBuku.com (2002)
Webmaster : webmaster@inibuku.com
Search Engine Optimization
/*
*/